فن اوری سه سیلندر

توضیحات:

 • به نام خدا

  سیلندرهای چاپ دوبل معمولا با توجه به خمیدگی و قوس بالایی که مقواهای خیلی ضخیم یا چند لایه بر روی سیلندرهای تک دور پیدا می کنند، برای چاپ روی مقوا طراحی شده اند. مقوای چاپی به دلیل قطر کوچک سیلندر تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرد. این عامل باعث شکستگی مقوا و یا تخریب لایه های کارتن می شود، ولی امروزه چاپ کارتن های میکروفلوت در افست های ورقی امکان پذیر شده است. در صورتی که در سیلندرهای دوبل (نیم دور) شعاع خمیدگی دو برابر بزرگتر از سیلندرهای کوچک (تک دور) است. این فن آوری باعث می شود به مقوا فشار کمتری وارد شود و هدایت آن در ماشین با استفاده از اجزای هدایتگر کمتری صورت گیرد.

  محصول این فن آوری هدایت ورق به صورت مستقیم و با خمیدگی کمتر است. این فن آوری حتی برای کاغذهای نازک (پوست پیازی) نیز مزایای مکانیکی قابل توجهی خواهد داشت، به این صورت که در جداسازی کاغذ از سیلندر لاستیک ( به سبب چسبندگی مرکب) نیروی کمتری برای انتقال انتقال کاغذ بدون تماس خدشه پذیری به وسیله سیلندر به کار می رود.

  در زمان چاپ با سیلندرهای چاپ دوبل، ورق  در حال چاپ تا زمانی که با سیلندرهای لاستیک و چاپ در تماس است، به سیلندرهای انتقال تحویل نمی شود. این موضوع حاصل از قطر دو برابر سیلندر چاپ نسبت به سیلندر لاستیک بوده که با هر دور سیلندر لاستیک، سیلندر چاپی نیم دور می زند. در نتیجه نیروی گریز از مرکز کاغذ را به طرف بیرون می راند و آن را به روی سیلندر انتقال می خواباند. در این صورت پشت ورق چاپی می تواند در مسیر منحنی شکل سینی که در زیر سیلندر انتقال تعبیه شده است به خوبی هدایت شود.

  سیلندرهای انتقال دوبل نیز همچنین به جای سیلندرهای با قطر واحد و سیلندرهای با قطر سه برابر به کار می روند. یکی از مزیت های مهم در این سیستم این است که، سمت درونی ورق چاپی که به مرکب آغشته شده، با سطح سیلندر انتقال تماس پیدا نکند. در سیستم هایی که با سیلندر با قطر واحد کار می کنند، قبل از آن که ورق چاپی کاملا از سیلندر لاستیک در حال انتقال تصویر جدا شده باشد، به وسیله پنجه های سیلندر انتقال گرفته می شود و به روی سیلندر انتقال هدایت می شود. در این زمان ورق چاپی که در برابر سطح سیلندر انتقال، تحت تاثیر نیروی کششی قرار می گیرد، کشیده و پرس می شود.

  واحدهای چاپ این ماشین ها به وسیله سیستم انتقال سیلندری به یکدیگر مرتبط می شوند. در این طراحی کلیه واحدهای چاپ چند رنگ کاملا شبیه به یکدیگرند. این تشابه دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله می توان به زمان های یکسان خشک شدن مرکب بر روی ورق در واحدهای چاپ هم شکل اشاره کرد. شکل زیر واحد چاپ با طراحی سه سیلندری، سیلندر چاپ دوبل و سیلندر انتقال سه برابر را نشان می دهد.

   

  در تمام ماشین های چاپ سه سیلندری اغلب بخش ها و اجزا در واحدهای مختلف به دلیل ایجاد حرکت و عملکرد یکسان و یکنواخت تقریبا شبیه یکدیگر طراحی شده اند. این طراحی از قواعدی پیروی می کند. به طور مثال، سیلندرهای پلیت و لاستیک در این ماشین ها به وسیله آسوره ها با یکدیگر در تماس هستند. این بدان معناست که فاصله بین سیلندرهای پلیت و لاستیک به تنظیم چاپکار بستگی ندارد.

  برای تنظیم فشار چاپ در این ماشین ها فاصله بین سیلندر لاستیک و سیلندر چاپ به وسیله سیستم کنترل لنگ اکنستری تنظیم و تعیین می شود. این لنگ بر روی دیواره جانبی بدنه ماشین کار گذاشته شده است. در عین حال فشار بین سیلندر لاستیک و پلیت نیز به وسیله زیرسازی لاستیک ورق های زیر لاستیکی انجام می شود. برای انتقال صحیح و دقیق بر روی سطح چاپ لازم است فشار چاپ را نسبت به کیفیت و ضخامت ورق چاپی تنظیم کرد. مفهوم دیگری که باید با آن آشنا شد قطر سیلندرها و رابطه آنها در انتقال ورق چاپی است، می دانیم ماشین های چاپ چند رنگ با ساختار تک واحدی از سیستم سه سیلندری بهره می گیرند. در این ماشین ها معمولا سیلندر چاپ با سیلندر لاستیک هم قطر است. هم قطر بودن سیلندر باعث می شود تا هم دور نیز باشند، یعنی به ازای هر دور سیلندر لاستیک، سیلندر چاپ هم یک دور میزند. این موضوع در ماشین های چاپ که دارای سیلندرهای چاپ با قطر دو برابرند، متفاوت است. در این صورت هر دو سیلندر لاستیک برابر با نیم دور سیلندر چاپ خواهد بود.

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :