ساختار دستگاه رول

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  دستگاه های چاپ رول نسبت به روش انتقال تصاویر نیز با یکدیگر متفاوت بوده و در سه روش مختلف لاستیک به لاستیک، سیلندر فشار مشترک و لاستیک به سیلندر فشار، تولید شده و به بازار عرضه می شوند.

  دستگاه های چاپ رول لاستیک به لاستیک : ترکیب چاپ لاستیک له لاستیک در هر نوع دستگاه های چاپ هیت ست و کلدست مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از واحدهای چاپی لاستیک به لاستیک شامل چهار سیلندر که دو سیلندر پلیت و دو سیلندر لاستیک می باشد. هر کدام از سیلندرهای لاستیک مانند یک سیلندر فشار در مقابل سیلندر لاستیک دیگر عمل می کند.

  ترکیب بندی دستگاه : دو نوع ترکیب بندی برای این نوع دستگاه وجود دارد :

  1. برج ها به صورت عمودی روی یکدیگر قرار دارند و کاغذ به صورت افقی بین دو سیلندر لاستیک حرکت می کند.
  2. برج ها به صورت افقی در کنار یکدیگر قرار دارند و کاغذ به صورت عمودی بین دو سیلندر لاستیک حرکت می کند. به این نوع دستگاه ها قوسی یا طاقی نیز گفته می شود که معمولا برای تولید روزنامه مورد استفاده قرار می گیرند.

  دستگاه های چاپ رول سیلندر فشار مشترک : ترکیب سیلندر فشار مشترک در دستگاه های چاپ کلدست متداول می باشد که معمولا به نام سیلندر چاپ ماهواره مشخص و شناخته می شوند. استفاده از ترکیب سیلندر ماهواره ای در دستگاه های چاپ رول نسبت به دستگاه های چاپ ورقی بسیار رایج و متداول تر است که شامل چندین سیلندر پلیت و لاستیک به دور هر یک از سیلندر چاپی می باشد.

  دستگاه های چاپ رول لاستیک به سیلندر چاپ : دستگاه های چاپ رول با ترکیب سیلندر لاستیک به سیلندر چاپ به وسیله میله های برگردان کاغذ انجام می شود که مانند واحد برگردان کاغذ در دستگاه های چاپ افست ورقی کاغذ را پشت و رو می کنند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :