تولید کارهای چاپی و مدیریت عملیات

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  برای انجام آن معمولا مسئولیت های مدیریت به چهار حوزه تقسیم می شود :

  • مدیریت مالی،
  • مدیریت بازاریابی و فروش،
  • مدیریت منابع انسانی،
  • مدیریت تولید.

  مدیریت مالی

  مسئولیت این واحد سر و سامان دادن به وضعیت مالی و اقتصادی شرکت، تامین منابع مالی و سرمایه ای برای تکنولوژی جدید، تامین هزینه های اداری، حقوق و دستمزد, موارد مورد نیاز، گردش سرمایه در کار، هزینه، کنترل بودجه، حساب های سالیانه، برنامه ریزی برای پروژه های سرمایه ای، سود و غیره می باشد.

  مدیریت فروش و بازاریابی

  بدون مدیریت فروش و بازاریابی اثر بخش، هر شرکتی نزول کرده و سرانجام از بین خواهد رفت.

  وظایف این مدیریت شامل کنترل عملیات فروش، قیمت گذاری (با همکاری مدیریت مالی) ، تبلیغات فروش، برآورد قیمت، آگهی، بهبود فرصت ها در بازار، توسعه محصولات جدید، برنامه ریزی و سنجش عملکرد، تحقیقات بازار و تعیین بهترین روش توزیع می باشد.

  مدیریت منابع انسانی

  وظایف این مدیریت شامل تعیین نیازهای منابع انسانی و مهارتی، سطوح کارکنان، انتخاب و استخدام، آموزش مربوط به صنعت، محیط کاری مناسب، ارزیابی شغلی و تشویق کارکنان می شود.

  مدیریت تولید

  اصلی ترین وظیفه این مدیریت رسیدن به اهداف عملکردی که از سوی مدیریت ارشد تعیین شده، از طریق برقراری تولید با کمیت و کیفیت صحیح در زمان مناسب و با حداقل هزینه می باشد. این عمل تنها از طریق تحقیق و تعیین موقعیت در بازار امکان پذیر است.

  مزایای این کار عبارتند از :

  • پیشتازی در ارائه قیمت از طریق تولید اثر بخش کارهای چاپی با قیمت پایین تر از سایر رقبا؛ و این کار باید به شکلی انجام شود که کیفیت محصول کاهش نیابد.
  • تخصص در تولید باعث اعتبار شرکت در کیفیت، قابلیت اعتماد و ارتباط مفید با مشتریان می شود.

  ارتباط مدیریت تولید با واحدهای دیگر

  مدیریت تولید نمی تواند در انزوا و بدون ارتباط با مدیریت واحدهای دیگر کار کند.

  تمام تصمیمات مربوط به تولید به دیگر بخش ها هم مربوط می شود. مثلا تغییر رنگ در تکنولوژی تولید برای یک کار بخصوص به خاطر بار زیاد ماشین یا خرابی ماشین برای یک مدت محدود، مطمئنا تاثیر مالی بربرآورد قیمت خواهد داشت. همین وضعیت در مورد افزایش غیر قابل پیش بینی زمان کار که هزینه اضافی را در بر خواهد داشت صدق می کند اگرچه تحمیل این هزینه بر مشتری قابل توجیه نخواهد بود. آشکار است که این شرایط بر بازاریابی و فروش نیز تاثیر می گذارند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :