ساختمان ها و انبار کردن مواد چاپ

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  • انبار تولید، انباری است که همه مواد مورد استفاده در تولید کار چاپی در آن قرار می گیرد اما این مواد را به مشتری نمی فروشند. این مواد شامل مواد شیمیایی ظهور و لاستیک سیلندر می باشند.
  • کار در حال تولید را می توان انبار کرد، مثلا کارهای چاپ شده که منتظرند تا به صحافی فرستاده شوند را می توان در انبار قرار داد.
  • انبار مواد مستقیم شامل موادی می شود که یا مستقیما به یک مشتری فروخته شده یا منتظر می مانند تا به یک مشتری اختصاص پیدا کند مثل کاغذ و مقوا.
  • یک انبار نیز مخصوص مواد قابل اشتعال وجود دارد.

  انبار مواد مستقیم را می توان به دو قسمت انبار قبل از تولید و انبار بعد از تولید تقسیم نمود.  انبار قبل از تولید مخصوص مواد منتظر تولید بوده و هم مواد اختصاص یافته به مشتریان و هم مواد دیگر را در بر می گیرد. انبار پس از تولید را می توان برای کارهای آماده تحویل یا کارهایی که بخشی از آنها تحویل شده است اختصاص داد. در این صورت باید مواد آماده مصرف و کارهای آماده شده را به دقت از هم جدا ساخت. اهمیت این کار وقتی به چشم می آید که مواد چاپ و انبار شده را قرار است بعدا مورد استفاده قرار دهیم مثل رسیدهای شماره دار، برگه های سفارش، فولدر و یا جلد. درمورد مواد چاپ شده که نیاز به محافظت های ویژه دارند مثل کارت های شماره دار بخت آزمایی یا کوپن ها ممکن است به یک محل جداگانه و حفاظت شده مثل صندوق نیاز داشته باشیم. انبار چاپخانه یا انبار ملزومات و مواد در چاپخانه های کوچک و متوسط اغلب در داخل قسمت تولید یا نزدیک به آن قرار دارند. در چاپخانه های بزرگ ساختمان انبار می تواند جداگانه و برای همین منظور ساخته شده باشد. اغلب چاپخانه ها دارای انبار با وسایل تهویه و یا کنترل درجه حرارت نیستند و شرایط نگهداری مواد در آنها مانن شرایط تولید است. مزایای انبار چداگانه عبارتند از:

  • ساختمان اغلب به منظور انبار ساخته شده و برای هدف خاص تناسب دارد. در این صورت چیدمان مواد بهتر بوده و حرکت در انبار راحت تر خواهد بود.
  • کنترل بهتری از مواد شده و ضایعات کمتری خواهد داشت.
  • امنیت بهتری برای مواد ارزشمند وجود خواهد داشت.

  معایب انبار جداگانه عبارتند از:

  • معمولا برای جابجایی مواد مسافت و زمان طولانی تری لازم است.
  • در زمان حمل به قسمت تولید، مواد با تغییر ناگهانی درجه حرارت یا رطوبت مواجه می شوند. این امر می تواند روی عملکرد تاثیر گذاشته و یا برای تطبیق محیط جدید نیاز به زمان بیشتری باشد.
  • انبار جداگانه می تواند هزینه اضافی در بر داشته باشد.

  برای اکثریت چاپخانه ها که انبار مواد ذخیره شده در داخل شرکت می باشد، وضعیت متفاوت است. چنانپه انبار هم سطح بوده و برای کنترل همه مواد به اندازه کافی جداسازی صورت گرفته باشد معایب عمده آن در مقایسه با انبار جداگانه به چشم نخواهد آمد. به هر حال چنانچه محوطه انبار به روی کارکنان تولید باز بوده و دسترسی آسان به مواد وجود داشته باشد ممکن است مشکل کنترل استفاده اضافی از مواد و ضایعات آن به وجود آید. همچنین کارکنانی که بتوانند آزادانه از مواد استفاده کنند به هزینه های مواد مورد استفاده توجه نخواهند کرد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :