برنامه ریزی و اعمال تغییر

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  سه واقعیت در رابطه با پیش بینی آینده وجود دارد:

  • تغییر ادامه خواهد داشت، احتمالا سریعتر از قبل.
  • مطمئنا آینده تفاوت بسیاری با گذشته خواهد داشت.
  • پیش بینی آینده همیشه مشکل خواهد بود.

  به هر حال برنامه ریزی و پروژه های اجرای تغییرات برای مواجهه با شرایط قابل انتظار این صنعت ریسک هایی را به همراه خواهد داشت. چنانچه برنامه ریزی با فکر صورت گرفته و به آن عمل شود، ریسک ها به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهند یافت. هر برنامه ای به خودی خود نمی تواند با تمام مشکلات برخورد کرده و مشکلات ناشی از تغییرات را حل نماید بلکه فقط می تواند درجه شوک حاصل از تغییرات غیر منتظره را به حداقل برساند.

  اثریخشی هر برنامه تا حد زیادی توسط مدیریت و رویکرد آن مشخص می شود. فقط از طریق کارکنان می توان به اهداف تغییرات دست یافت و رویکرد مشارکت جویانه با طرز فکری فراتر از طرز فکر مستبدانه به موفقیت منجر خواهد شد. مدیریت مدرن برای رسیدن به نتایج مورد نظر دیگر نمی تواند کاملا به قدرت و اختیار متکی باشد و باید ارزش مشارکت کارکنان را  درک نماید. برخی از مدیران معتقدند که مشارک کارکنان کنترل و اختیار مدیریتی آنها را کاهش می دهد. احتمال این امر وقتی وجود دارد که مدیریت ضعیف و فاقد هدایت باشد.

  شایستگی مدیریت کلید موفقیت در انجام تغییر است:

  • مدیران باید توانایی ایجاد محیطی برای انجام کار تیمی و بروز خلاقیت های فردی را داشته باشند. این امر نیاز به رهبری قوی و انعطاف پذیر دارد.
  • مدیران باید افقی را برای آینده شرکت ترسیم کرده و برای رسیدن به آن تعهد کارکنان را به دست آورند که این امر با مشارکت دادن آنها در برنامه ریزی و سازماندهی امکان پذیر است. مشارکت کارکنان در تمام مراحل برنامه ریزی، انگیزش درونی را از طریق شور و شوق آنها به وجود می آورد.

  برنامه ریزی دو شکل دارد:

  • برنامه ریزی عملیاتی که کوتاه مدت بوده و برای حل مشکلات جزیی کار طراحی می شود.
  • برنامه ریزی استراتژیک که بلند مدت بوده و یک دوره ۵ ساله را شامل می شود. استراتژی ها بر اساس نیازهای قابل استراتژیک که بلند مدت بوده و یک دوره ۵ ساله را شامل می شود. استراتژی ها بر اساس نیازهای قابل انتظار بوده و باید با نقاط قوت و ضعف شرکت تطبیق داشته باشد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :