انواع پلیت های چاپ فلکسو

توضیحات:

 • به نام خدا

  پلیت یک لایه
  لایه زیرین برای تثبیت و استواری پلیت تعبیه شده،از پشت نوردهی می شود تا سفت شود، لایه محافظ را برداشته و پلیت را نور داده و شستشو می دهند. برای سفت شدن باقیمانده پلیت زیر نور UV قرار می دهند. برای دقت Lpi 150 از پلیت های ۳-۲ میلی متر استفاده می شود. پلیت های ضخیمتر۵-۴ میلی متربرای چاپ Lpi 60 مناسب هستند.
  پلیت چند لایه
  برای رسیدن به کیفیت بالی چاپ هافتون از این پلیت استفاده می شود. وجود لایه پایه از دفرمه شدن لایــه برجسته که نازک اسـت جلوگیری می کند. درحین سوار کردن پلیت روی سیلندر هیچ کشش طولی روی نمی دهد .
  پلیت CTP
  لایه مشکی جاذب اشعه لیزر، اشعه ۱۰۶۴ نانومتر لیزر را جذب می کند و توسط آن تراشیده می شود. این لایه در حقیقت نقش نگاتیو فیلم را دارد. لایه پایه باعث استواری پلیت می شود. وجود لایه پایه در پلیت چند لایه که از دفرمه شدن پلیت جلوگیری می کند، برترین آن را نسبت به پلیت تک لایه نشان می دهد.


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :