کلیشه های چاپ فلکسو

توضیحات:

  • به نام خدا

    کلیشه های لاستیکی از قالب گیری یا حکاکی لیزری تهیه می شوند. امروزه کلیشه های معمولی جای خود را به کلیشه های فتوپلیمری داده اند که برای چاپ چهاررنگ و رسیدن به کیفیت های بالا مناسب تر است.فتو پلیمر بر روی لایه نازک و غیر قابل انعطافی کشیده می شود تا استحکام بیشتری داشته باشد. سمت چاپ کننده کلیشه با واسطه یک فیلم نگاتیو با نور UV نوردهی می شود. نوردهی سبب تقسیم شدن سطح کلیشه به قسمت های تصویر بردار نور خورده و قسمت های نور نخورده بدون تصویر می شود که با عملیات شستشو قسمت های نور نخورده شسته شده و تصویر برجسته بر پلیت باقی می ماند. استفاده از تکنیک CTP در تهیه کلیشه در چاپ فلکسو پر هزینه تر از استفاده از CTP در چاپ افست است.

    کلیشه های فلکسو از چه جنسی هستند؟

    کلیشه های فلکسو از مواد قابل انعطاف نظیر پلاست