کاربردهای اصلی چاپ فلکسو

توضیحات:

 • به نام خدا

  چاپ فلکسو به عنوان روش اصلی در مورد استفاده برای چاپ روی بسته بندی های مواد غذایی از جنس لفاف پلاستیک یا سایر متریال های غیر جاذب و همچنین جهت چاپ بر روی لفاف های کاغذی ارزان قیمت محسوب می شود. از دیگر کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بسته بندی قابل انعطاف پذیر و پاکت های خرید (Carrier Bag)
  • لیبل های رول پشت چستب دار
  • انواع پاکت
  • ساک های کاغذی و پلاستیکی و کارتن های خود ساخته از مقوای کنگره دار (Corrugated)
  • کارتن های نگهداری مایعات و کارتن های مقوایی (Folding