پنج انگشتر؛ توصیه امام صادق به تمام مؤمنین

توضیحات:

  • به نام خدا

    امام صادق (ع): دوست دارم هر مؤمنی از این پنج انگشتر بهره ببرد: یاقوت که از همه فاخرتر است، عقیق که از همه برای خدا و ما خالص تر است، فیروزه که باعث شادی دیدگان مومنان است و چشم و قلب را تقویت می کند و سینه را می گشاید، حدید صینی که استفاده از آن شر دشمنان را دور کرده و طردشدگان جن و انس را دور می کند و در نجف؛ هرکس ‍ که آن را در دست کند و به آن نگاه کند خدا برایش درجه‌ای می‌نویسد که اجر آن مساوی با اجر پیامبران و صالحین است (وسائل الشیعه ج10 ص313)


  • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
    تماس : 09133025634
    انتشار مطلب در :