چاپ های سنتی روی پارچه

توضیحات:

 • به نام خدا

  چاپ های سنتی و صنایع دستی مربوط به آن به کلیه فرآورده هایی که با قلم مو،قالب ،شابلون رنگ آمیزی و پذیرایی نقش می شود گویند مانند . چاپ سنتی روی پارچه را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :

  چاپ روی پارچه های پنبه ای و کتانی که به  قلم کار سازی  یا چیت سازی  معروف است و تاریخی طولانی دارد .
  چاپ روی پارچه های ابریشمی که به چاپ  کلاقه ای مشهور است .


  ابزار کار چاپ های سنتی

  پارچه پنبه ای ، کتان مثل :متقال ، چلوار و…
  قالب
  رنگ که اصولا از نگهای گیاهی مانند : پوست انار ، روناس زردجوبه و اسپرک است
  طرح بته جقه
  تاریخچه چاپ های سنتی 
  چاپ سنتی ایرانی 

  <<استرابون >> مورخ رومی می نویسد در زمان او منسوجات چاپی از هندوستان به اسکندریه وارد می شده است . در دوره ساسانیان نقش های چاپی در بالاترین سطح فنی برای زینت بافته های کتانی و ابریشمی به کارمی رفته و این هنر توسعه داشته است .

  کهن ترین قالب های شناخته شده در ایران سه قالب تراشیده از سنگ است که همراه آثار سفالی سده چهارم و پنجم هجری در حفاری های نیشابور به دست آمده است .

  قالب های چوبی به وسیله مغولان در اواخر سده هفتم هجری به ایران آمده است ، و در میان ایرانیان رایج شده است . سده های یازدهم تا سیزدهم روزگار رونق صنعت قلم کار سازی با دست یا قالب بود و شهر های زشت ، کاشان ، اصفهان ، یزد ، بروجرد ، سمنان ، گناباد از مراکز عمده تولید پارچه های چاپی مرغوب به شمار می رفت . در دوره صفویه رونق پارچه های چاپی چنان بود که تنها در بازار اصفهان چهار بازار و چندین کار وانسرا به ساخت پارچه های قلم کار مشغول بودند و تولیداتشان به تمام شهر های ایران فرستاده می شد . در دوره قاجار با ورود پارچه های خارجی رونق بازار چیت سازها از دست رفت و هر روز از تعداد آنها کاسته شد .


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :