چاپ سولاریزه

توضیحات:

  • به نام خدا

    در عکاسی سیاه و سفید، در نیمه مرحله ظهور کاغذ، چراغ تاریکخانه را روشن کرده و بعد از چند ثانیه خاموش می‌کنند. ادامه ظهور و توقف و ثبوت همچنان در تاریکی صورت می‌گیرد. البته این روش با روش عکاسی سولاریزه متفاوت است، در عکاسی سولاریزه، نوردهی به فیلم را تقریباً هزار برابر نوردهی معمولی انجام می‌دهند. که نتیجتاً فیلم ظاهر شده سولاریزه است.


  • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
    تماس : 09133025634
    انتشار مطلب در :