اشکالات تغدیه ای کاغذ

توضیحات:

 • به نام خدا

  بتدا قسمت های مختلف آپارات که نیاز به تنظیم دارند مثل فوتک (لاستیک های مکنده) فر و موئی های کاغذ، باد پشت کاغذ، تسمه های آپارات (نوارهای روی سینی) تنظیم می شوند سپس سنجاق ها و نشان و پنجه تغذیه و پنجه های سیلندر چاپ به منظور تغذیه دقیق کاغذ، و گونیا شدن آن با قسمت چاپ، تنظیم می شوند، در ماشین های چاپ چند رنگ، دو یا چند سیلندر چاپ به همراه تعداد لازم سیلندر رابط وجود دارد، که کلیه پنجه های آنها باید بطور درست و کامل تنظیم شوند. بالاخره پنجه های زنجیر، کاغذ چاپ شده را به عقب می رسانند و روی هم دسته می کنند. اگر یکی از قسمت های میزان نباشد یا ایرادی داشته باشند، چاپ خراب می شود. بعضی وقت ها رفع عیب ساده است و گاهی حتما باید به تعمیرکار مراجعه کرد.

  اشکال ۱ ) نبردن کاغذ یا دوتایی بردن

  علت اول : ارتفاع تخته جلو (تغذیه) درست نیست.
  اگر تخته بالا باشد یعنی فاصله سطح کاغذ با فوتک ها کم باشد، ماشین دوتایی یا چندتایی می برد. اگر تخته پایین باشد، یعنی فاصله سطح کاغذ با فوتک زیاد باشد، آپارات نمی تواند کاغذ را ببرد.
  راه حل : تخته جلو (تغذیه) را طوری تنظیم کنید که سطح ورق بالایی ۶میلی متر پایین تر از گونیای (نگهدارنده) جلوی کاغذ قرار گیرد. بعد ارتفاع پاشنه آپارات و فوتک ها (مکنده) را تنظیم کنید.

  علت دوم : باد پشت کاغذ (بادِ بُر) زیاد و بادزن های پشت کاغذ، پایین قرار گرفته اند.
  راه حل : باد پشت کاغذ را در ارتفاع صحیح تنظیم کرده و فشار باد را کم کنید.

  علت سوم : فوتک ها درست کار نمی کنند.
  راه حل ۱ : اگر فوتک ها کثیف هستند، آنهار را پاک کنید و همیشه تمیز نگه دارید.
  راه حل ۲ : اگر فوتک ها ساییده یا پاره شده اند، آنها را عوض کنید.
  راه حل ۳ : کله گی آپارات را تمیز کنید (در آپارات های قدیمی)
  راه حل ۴ : اگر نیاز به تنظیم فوتک ها باشد، آنها را طوری تنظیم کنید که وقتی که تخته در ارتفاع درست قرار دارد، فوتک های بلندکننده کاغذ فقط با سطح کاغذ رویی در تماس باشد و وقتی باد پشت کاغذ کار می کند، سطح لاستیک فوتک با سطح کاغذ موازی باشد.
  راه حل ۵ : زمان مک (مکش) را کنترل کنید. در ماشین های با سیستم تغذیه نواری که آپارات در پشت کاغذ قرار دارد، فوتک های جلوبَر باید طوری تنظیم شوند که فوتک های بلندکننده، پشت کاغذ را از روی تخته بلند کند و به فوتک های جلوبر تحویل دهد. به هر حال همیشه از حداکثر مقدار مکش استفاده کنید.  اگر کاغذ تغییر شکل می دهد یا پاره می شود، از لاستیک فوتک های مخصوصی که مکش کمتری دارند، استفاده کنید. در ماشین های با سیستم تغذیه تک برگی، فوتک های جلوبَر باید طوری تنظیم شوند که در موقع بُر خوردن کاغذ با ورق بالایی تماس پیدا کنند.اگر فوتک ها کاغذ را فشار دهند، ممکن است آپارات دوتایی ببرد یا اضلا نبرد.

  علت چهارم : کاغذها در اثر برش به یکدیگر چسبیده اند.
  راه حل : کاغذ را باد بدهید و بُر بزنید تا مطمئن شوید که دیگر به هم نچسبیده اند.

  علت پنجم : وجود الکتریسیته ساکن در کاغذ
  راه حل ۱ : میله گازگیر (خنثی کننده الکتریسیته ساکن) را در مسیر باد نصب کنید. این وسیله بایستی سالی یکبار عوض شود. (در چاپخانه خنثی کننده الکتریسیته ساکن به گازگیر معروف است)
  راه حل ۲ : رطوبت نسبی ماشین خانه را بالای ۳۵درصد نگه دارید. الکتریسیته ساکن کاغذ در رطوبت بالای ۳۵درصد خنثی می شود. بهترین میزان رطوبت نسبی در ماشین خانه ۴۵ تا ۵۵ درصد است.

   

  اشکال ۲ ) آپارات، کاغذ را بطور یکنواخت نمی برد

  علت اول : باد زیر کاغذ کم و یا بسیار زیاد است، وجود هوای زیاد بین ورق های جدا شده باعث چین خوردگی و موج دار شدن آن بین قرقره های جلو برنده شده و در نتیجه کاغذ بطور یکنواخت و روان به طرف جلو حرکت نمی کند.
  راه حل : از باد به مقدار لازم برای بلند شدن اولین برگ استفاده کنید. اگر حالت چسبندگی در کاغذها مشاهده شد، بهتر است دسته کاغذ را بُر بزنید و یا افزایش فشار باد به جداسازی کاغذها کمک کنید.

  علت دوم : شیر باد کثیف است. شیارهای موجود در شیر باد بوسیله پودر خشک کن و یا گرد و خاک و یا روغن مسدود شده است. این شیر، کنترل کننده جریان باد و مکش (مک) برای فوتکها است.
  اگر یک فوتک جلوبر کاغذ قبل از دیگری شروع بکار کند، کاغذ در موقع انتقال به روی سینی، می چرخد.
  راه حل : شیر کنترل کننده را تمیز کنید.

  علت سوم : میله های باد بطور صحیح تنظیم نشده اند.
  راه حل : میله های باد را درست تنظیم کنید.

  اشکال ۳ ) روغن از لوله های پمپ باد (کمپرسور) روی کاغذ پاشیده می شود.

  علت : پمپ باد داغ شده و یا روغن اضافی در مخزن وجود دارد.
  داغ شدن پمپ باد می تواند ناشی از سهل انگاری، استفاده از روغن نامناسب و یا به کار انداختن آن با فشار زیاد باشد. اگر پمپ باد داغ شده باشد، روغن آن بخار شده و در موقع عبور از لوله های باد فشرده می شود. یکی از اشتباهات معمول، ریختن بیش از اندازه روغن در پمپ باد است.
  راه حل : طبق دستور راهنمای سرویس و نگه داری پمپ باد عمل کنید. با تنظیم شیر، فشار باد را در سطح لازم حفظ کنید. روغن پمپ باد را لااقل سالی دوبار تخلیه کرده و مخزن را با مواد پاک کننده بشویید، سرویس پمپ باد را طبق دستورالعمل آن انجام داده و از مواد توصیه شده استفاده کنید.

   

  اشکال ۴ ) کاغذ بر روی تسمه آپارات (نوار) جمع می شود.

  علت اول : در ماشین های با سیستم تغذیه تک برگی، در قرقره جلوبر کاغذ درست بطور همزمان عمل نمی کنند.
  راه حل : زمان حرکت قرقره ها را تنظیم کنید.

  علت دوم : قرقره های جلوبر، دندانه و ناصاف شده و یا به حالت شیشه ای درآمده است.
  راه حل : لاستیک قرقره را تعویض کنید. قرقره های جلوبر را طبق دستورالعمل سازنده ماشین برای کار روی سینی آپارات تنظیم کنید.

  علت سوم : تسمه آپارات ها ساییده شده اند و یا پارگی های کوچک در آنها مشاهده می شود و یا قسمت چسب خورده آن شل شده است.
  چنین اشکالاتی می تواند باعث صدمه دیدن لبه  انتهایی و چروک شدن کاغذ و در نتیجه، گیر کردن جلو سنجاق و جمع شدن آن در جلوی سینی باشد.
  راه حل : تسمه آپارات های کهنه را تعویض کرده و از نوار نو استفاده کنید.

  علت چهارم : وجود رطوبت و یا زنگ زدگی سینی آپارات
  راه حل : سینی آپارات را تمیز کنید.

  علت پنجم : گرد و لوله شدن لبه جلو و یا کنار کاغذ و عدم انتقال آن به زیر نشان، که باعث گیر کردن و جمع شدن کاغذ می شود.
  راه حل : کاغذها را دسته دسته بردارید و بُر بزنید، قوس لبه های جلو و کناره ها را صاف کرده دوباره روی تخته جلو قرار دهید.

  علت ششم : پیدایش الکتریسیته ساکن در کاغذ در اثر حرکت از روی تسمه های سینی آپارات.
  راه حل ۱ : از خنثی کننده الکتریسیته ساکن (گازگیر) استفاده کنید.
  راه حل ۲ : ممکن است رطوبت نسبی ماشین خانه کم بشد. رطوبت را اضافه کنید.

  اشکال ۵ ) سنجاق درست کار نمی کند

  علت اول : فضای کافی زیر فنرهای نگه دارنده وجود ندارد.
  راه حل : در موقع چاپ با کاغذ نازک، فاصله لازم را با استفاده از فیلر، درست به اندازه ضخامت کاغذ مصرفی تنظیم کنید، در موقع استفاده از کاغذهای ضخیم تر از ۰/۲۵ میلی متر، فاصله را به اندازه ۱/۵ برابر ضخامت کاغذ تنظیم کنید.

  علت دوم : فاصله زیر فنر نگه دارنده و یا پنجه ها زیاد است.
  در این حالت امکان خم شدن و منحرف شدن کاغذ به وجود می آید.
  راه حل : فاصله را بر اساس راه حل علت اول تنظیم کنید.

  علت سوم : قرقره های نگه دارنده لبه انتهایی کاغذ در محدوده کار قرار ندارند.
  راه حل : قرقره ها را در حالت مناسب و درست در انتهای کاغذ قرار دهید. فقط از قرقره های استیل و یا مویی نرم در انتهای کاغذ استفاده کنید. (از قرقره های لاستیکی استفاده نکنید).

  علت چهارم : لب پنجه (لبه جلویی کاغذ) . یا لبه انتهایی بطور کامل صاف نیست و یا دسته کاغذ کوتاه و بلند بریده شده است. نتیجه این حالت مشابه تنظیم نبودن صحیح قرقره های انتهای کاغذ است.
  راه حل : کاغذ را تعویض نموده و یا دوباره برش کنید.

  علت پنجم : کشش پنجه های سیلندر چاپ کافی نیست.
  چسبندگی مرکب باعث سُر خوردن در پنجه ها و در نتیجه روی هم نخوردن رنگ ها می شود.
  راه حل ۱ : پنجه ها را تمیز کرده و بطور مرتب تنظیم کنید. در صورت چاپ مقوا هرسه ماه یکبار باید پنجه ها تنظیم و تمیز شوند.
  راه حل ۲ : اگر لاستیک روی پنجه ها فرسوده شده، آن را عوض کنید.
  راه حل ۳ : پنجه هار ا از نظر کشش یکنواخت کنید، در صورت نیاز فشار پنجه ها را افزایش دهید.

  علت ششم : گرد بودن و یا کمانی شدن لب پنجه کاغذ.
  این حالت در ماشین هایی که عمل سنجاق و نشان را در سه نقطه از کاغذ انجام می دهند، مشکلی ایجاد نمی کند. استفاده از چند سنجاق می تواند باعث دریافت کاغذ در زوایای مختلف و یا منحرف شدن آن باشد. که در نتیجه باعث چروک شدن و عدم تغذیه صحیح و مشکلات دیگر خواهد شد.
  راه حل : لبه های کاغذ را از نظر صاف بودن و برش یکنواخت کنترل کنید، اگر لبه کاغذ ناصاف بود، آن را تعویض کرده و یا مجددا برش کنید.
  با تنظیم ماشین چاپ، تغذیه کاغذهای ناصاف به داخل ماشین ممکن می شود اما بعد از چاپ، کاغذ در ماشین تاکن و یا جلدکن اذیت می کند.

   

  علت هفتم : همزمان نبودن پنجه رابط با پنجه های سیلندر چاپ.
  این حالت ممکن است در اثر فرسودگی پنجه رابط، یا پنجه اتوماتیک رخ دهد، که وظیفه آن انتقال صحیح کاغذ به پنجه های سیلندر چاپ و همزمان شدن پنجه ها در رابطه با یکدیگر است.
  راه حل : قطعات فرسوده را تعویض کنید.

  علت هشتم : زمان پنجه رابط صحیح نیست.
  راه حل ۱ : زمان پنجه رابط را به صورتی تنظیم کنید که کاغذ در موقع قرار گرفتن در دهانه پنجه ها، کمی خم شده و در مقابل پشت سکوی پنجه قرار گیرد.
  راه حل ۲ : استوپ های جلو را تنظیم کنید، در بعضی از ماشین ها از استوپ های مدرج استفاده شده است ناصافی لبه کاغذ را اصلاح کنید.

   

  اشکال ۶ ) نشان درست کار نمی کند (در ماشین های با نشان فشاری)

  علت اول : کاغذ بطور یکنواخت برش نشده و یا گونیا نیست.
  راه حل : کاغذ را دوباره برش زده، گونیا کنید، یا از کاغذهای گونیا شده استفاده کنید.

  علت دوم : صفحه نشان موازی با لبه کاغذ نیست.
  این حالت ممکن است باعث خم شدن لبه کاغذ و در نتیجه عدم یکنواختی در نشان شدن کاغذ شود.
  راه حل : صفحه نشان را تنظیم کنید. اگر نشان فرسوده است، آن را تعمیر کنید.

  علت سوم : ارتفاع بین صفحه نشان و کاغذ بیش از اندازه کم و یا زیاد است.
  راه حل : ارتفاع صفحه نشان را توسط فیلر به صورتی تنظیم کنید که فاصله ای به اندازه دو برابر ضخامت کاغذ داشته باشد (در مورد کاغذهای با ضخامت کمتر از ۰/۲۵ میلی متر). در مورد کاغذهای ضخیم تر از ۰/۲۵ میلی متر، فاصله را به میزان ۰/۱۳ میلی متر میزان کنید.

  علت چهارم : قبل از اینکه کاغذ در سنجاق ثابت شود، نشان با آن تماس پیدا می کند.
  راه حل ۱ : زمان نشان را مقداری کم کرده و عملکرد آن را کنترل کنید. کند کردن حرکت نشان ممکن است مانع از رسیدن به موقع کاغذ به سنجاق ها شود.
  راه حل ۲ : زمان نشان را اصلاح کنید.

  اشکال ۷ ) نشان درست کار نمی کند (در ماشین های با نشان کششی)

  علت اول : تنظیم نبودن نشان
  راه حل : نشان را طبق دستور کار ماشین، تنظیم کنید.

  علت دوم : کشش فنر بین قرقره بالا و پایین درست نیست.
  با کشش کم، کاغذها بطور دقیق به طرف سکوی نشان کشیده نمی شوند، در نتیجه نشان شدن کاغذها به صورت منظم امکان پذیر نخواهد بود. کشش زیاد باعث گیر کردن لب کاغذ و نتیجه ای مشابه با حالت قبل می شود.
  راه حل : فشار لازم را متناسب با کاغذ مصرفی تنظیم کنید. در مورد کار با کاغذ نازک، باید فشار خیلی دقیق تر تنظیم شود. از فنر مناسب با نوع کاغذ مصرفی استفاده کنید.

  علت سوم : کم بودن فاصله سنجاق ها، و یا هر مانع دیگری که حرکت جانبی را مختل کند.
  راه حل ۱ : سنجاق ها را با فاصله لازم تنظیم کنید. هر جسمی را که مانع حرکت جانبی کاغذ است، خارج کنید.
  راه حل ۲ : زمان رسیدن کاغذ به سنجاق را کنترل کنید.

  توجه : اغلب ماشینچی ها، وجود زنگ اخبار در نشان را مفید می دانند، این زنگ، عدم هدایت صحیح کاغذ را به ماشینچی اعلام می دارد.

   

  اشکال ۸ ) لب پنجه کاغذ بریده و یا پاره شده است

  علت اول : زیاد بودن فشار پنجه ها در اثر تنظیم نبودن سنجاق ها
  راه حل : سنجاق ها را به طرف عقب تنظیم کنید تا فشار پنجه ها کم شود.

  علت دوم : درست عمل نکردن سنجاق ها در آزاد کردن کاغذ، هنگام شروع حرکت رو به جلو بد.ن در نظر گرفتن روش تغذیه کاغذ.
  راه حل : زمان سنجاق ها را کنترل و تنظیم کنید.

  علت سوم : عدم زمان بندی صحیح در انتقال کاغذ از یک سری پنجه به پنجه های دیگر در هر قسمت از ماشین، بین سیستم تغذیه و تحویل کاغذ.
  راه حل : تمام سیستم های پنجه را تمیز و روغن کاری کنید تا امکان کشش و زمان صحیح انتقال کاغذ فراهم شود.

   

  اشکال ۹ ) چین و چروک کاغذ

  علت اول : کاغذ صاف نیست.

  علت دوم : کاغذ در حالی که در پنجه ها قرار گرفته، از بعضی از آنها خارج می شود.
  راه حل : تمام پنجه ها و سکوهای آنها را تمیز و روغن کاری کنید.

  علت سوم : پنجه های بطور همزمان بسته نشده اند که باعث کج گرفتن کاغذ می شود.
  راه حل : زمان و بسته شدن پنجه ها را به وسیله تعمیر کار ماشین اصلاح کنید. در ماشین های جدید، ین عمل خارج از وظایف ماشینچی است.

   

  علت چهارم : سنجاق ها در یک ردیف نیستند، نتیجه این مشکل شبیه به قوس دار بودن لبه کاغذ است.
  راه حل : سنجاق ها را در یک ردیف کنید.

  علت پنجم : فشار قرقره ها زیاد است.
  راه حل : فشار قرقره ها را به حداقل برسانید.

  اشکال ۱۰ ) کاغذ از پنجه ها خارج شده و به سیلندر لاستیک می چسبد.

  علت اول : فشار پنجه ها به اندازه ای ضعیف است که قدرت نگه داری کاغذ را در برابر کشش مرکب ندارد.
  این حالت در مواقعی که سطح زیادی از کاغذ به صورت تنپلات چاپ می شود، روی می دهد.
  اگر فشار پنجه ها یکنواخت نباشد، کاغذ از بعضی پنجه ها خارج و پاره می شود.
  راه حل : اغلب سیستم های پنجه به وسیله لنگ بسته می شوند، زمان صحیح بسته شدن پنجه ها را کنترل کرده و در صورت لزوم اصلاح کنید.

  علت دوم : چسبندگی مرکب بیش از حد لازم است.
  راه حل ۱ : با سازنده مرکب مشورت کنید، از مرکب مناسب استفاده کنید.
  راه حل ۲ : چسبندگی مرکب را کم کنید.

  علت سوم : چسبندگی لاستیک و ضعف رها کردن کاغذ.
  راه حل : از لاستیکی استفاده کنید که به راحتی و سرعت از کار جدا شود.

  علت چهارم : برای شستن لاستیک از محلولی که زود خشک می شود، استفاده شده است که باعث باد کردن و چسبندگی لاستیک می شود.
  راه حل ۱ : با فروشنده مواد شوینده مشورت شود و از محلولی که باعث برآمدگی لاستیک نمی شود استفاده کنید.
  راه حل ۲ : با فروشنده یا کارخانه مرکب تماس گرفته و مطمئن شوید، که مرکب عامل به وجود آمدن مشکل نیست.

  اشکال ۱۱ ) اثر مرکب روی کاغذ چاپ شده دیده می شود. کاغذ لکه دارد.

  علت اول : مرکب از کاغذ بر روی قرقره های انتقال مالیده شده است.
  راه حل ۱ : جای قرقره های انتقال کاغذ را تغییر دهید که با لبه ها و قسمت های بدون چاپ کاغذ و یا جایی که مرکب خور کمتری دارد، در تماس باشند.
  راه حل ۲ : سطح سیلندر رابط را می توان با لایه نازکی که به مواد شیمیایی آغشته است، پوشاند این لایه، سوپر بلو (Super blue) نامیده می شود و انتقال مرکب مزاحم را کم می کند.
  راه حل ۳ : اگر سیلندر رابط یکپارچه باشد، می توان از لایه های محافظ برای جداسازی قسمت های چاپ شده با سیلندر استفاده کرد.
  راه حل ۴ : فرم بندی را تغییر دهید، در فرم بندی جدید از حاشیه سفید استفاده کنید.

  اشکال ۱۲ ) کاغذهای چاپ شده دسته نمی شوند.

  علت اول : رطوبت به سطح چاپ شده کاغذ نفوذ کرده و باعث خم شدن آن به طرف پایین می شود. در کاغذهای نازک، رطوبت اضافی ممکن است باعث لوله شدن کاغذ شود.
  راه حل ۱ : رطوبت زینک را تا حد ممکن کاهش دهید، با استفاده از الکل و یا محلول های الکلی در تشتک آب، رطوبت را کم کنید.
  راه حل ۲ : از کاغذ صاف کن استفاده کنید.
  توجه : اگر مشکل لوله شدن کاغذ با این کارها برطرف نشد، با سازنده کاغذ مشورت کنید.

  علت دوم : کاغذهای چاپ شده ای که ته کار آنها با ضخامت زیادی از مرکب چاپ شده و دارای تنپلات زیاد باشد، بر روی تخته چاپ شده به راحتی بر نمی خوردند. دسته کن انتهای تخته عملا نمی تواند آنها را دسته کند.
  راه حل ۱ : چسبندگی مرکب را کم کنید.
  راه حل ۲ : فشار سیلندر آخر را به حداقل برسانید.
  راه حل ۳ : از چاپ تنپلات در ته کار خودداری کنید.
  راه حل ۴ : از لاستیک سیلندری که کاغذ را سریع رها می کند، استفاده کنید.
  راه حل ۵ : از کاغذ صاف کن استفاده کنید.

  علت سوم : کاغذ با کمی فاصله از استوپ های جلو، بر روی تخته عقب می افتد و یا با شدت به استوپ ها می خورد که لبه کاغذ چروک می شود.
  راه حل : وقتی ماشین با سرعت معمولی کار می کند، لنگ کنترل کننده رها شدن کاغذ را، تنظیم کنید. اگر ماشین مجهز به کنکننده سرعت باشد، تنظیم آن ضرورتی ندارد، چون پنجه های زنجیر، کاغذ را بطور مطلوب بر روی تخته عقب قرار می دهند.

  علت چهارم : پودر خشک کن سوراخ های قرقره های سرعت گیر را بسته است بنابراین کاغذ را نمی تواند به کمک باد دسته کند.
  راه حل ۱ : قرقره های مکنده را تمیز کنید.
  راه حل ۲ : عملکرد سیستم پودرپاش را کنترل کنید.

  علت پنجم : الکتریسیته ساکن باعث چسبندگی کاغذها در قسمت تحویل می شود.
  راه حل ۱ : یک سیستم گازگیر (برق گیر) قبل از سینی تحویل نصب کنید. کاغذ چاپ شده روی تخته عقب از گازگیر استفاده کنید.
  راه حل ۲ : رطوبت نسبی ماشین خانه را بالای ۳۵درصد نگه دارید.

   

   

   


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :