نورد آنیلوکس در ماشین فلکسو

توضیحات:

 • به نام خدا

  نورد آنیلوکس به یقین، قلب ماشین چاپ فلکسو است. سطح این نورد بر اساس الگوی مشخص از حفره های یکدست (Cell) که به عنوان حامل مرکب عمل می کنند، حکاکی شده است. حجم این حفره ها میزان ضخامت لایه مرکبی را که به پلیت منتقل می شود تعیین می کند.
  در سیستم هایی که کنترل بیشتری بر میزان مرکب نیاز باشد، می توان از تیغه دکتر بلید بر روی نورد آنیلوکس استفاده کرد.

  مزایای ماشین فلکسو سیلندر مرکزی نسبت به نوع خطی (استک) آن چیست؟

  مهمترین مزیت ماشین فلکسو سیلندر مرکزی نسبت به سایر انواع ماشین های فلکسو قابلیت ریجستر بسیار خوب آن است.

  برای انتخاب آنیلوکس مناسب با یک کار چاپی چه فاکتورهایی را در نظر می گیرند؟

  حجم (Volume) و فراوانی (Screen ruling) حفره های روی نورد آنیلوکس، به تصویری که قرار است چاپ شود و جنس بستر چاپ شونده بستگی دارد.

  بزرگ یا کوچک بودن بیش از حد شبکه های نورد آنیلوکس سبب بروز چه مسایلی می شود؟

  اگر فراوانی یا حجم حفره ها برای چاپ یک کار زیاد باشد در نتیجه مرکب بیش از اندازه به کار منتقل می شود و در نهایی کار کثیف شده و یا مرکب، متن ها را پر می کند. کمی حجم حفره ها نیز سبب پایین آمدن دانسته قسمت های تنپلات و بوری کار می شود. به طور معمول از حفره های کم حجم با فراوانی زیاد برای چاپ طرح های ظریف روی سطوح غیر جاذب و از حفره های پرحجم با فراوانی کم برای چاپ قسمت های تنپلات بر روی مواد جاذب استفاده می شود.


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :