پلیت‎ها‎ی دستگاه چاپ افست

توضیحات:

 • به نام خدا

  -پلیت‎ها‎ افست معمولی 

  پلیت‎ها‎ی افست معمولی، متداول ترین پلیت‎ها‎ در روش چاپ افست به شمار می‎روند که امروزه استفاده زیادی دارند.

  در این پلیت‎ها‎ از خاصیت عدم انحلال آب و روغن در یکدیگر استفاده می‎شود. پلیت‎ها‎ی افست معمولی دارای دو منطقه در روی سطح می‎باشند که عبارت است از:

  - منطقه ‎غیرحامل اطلاعات و تصویر که ویژگی منحصر به فرد آن جذب آب می‎باشد.

  - منطقه ‎حامل اطلاعات و تصویر که ویژگی منحصر به فرد آن دفع آب و جذب مرکب‎ها‎ی پایه ‎روغنی می‎باشد.

  در زمان آغاز کار چاپ، پلیت به آب آغشته  شده و در نتیجه نقاطی که حامل تصویر است، آب را دفع می‎نماید و سایر ‎نقاط نیز لایه ای بسیار نازک از آب را به خود جذب می‎کند. پس از این با انتقال مرکب به روی پلیت، فقط مناطق آماده شده برای انتقال تصویر مرکب را جذب می‎نماید. سرانجام پلیت آماده چاپ می‎باشد.
  این روش در هر سیکل چاپ چندین مرتبه تکرار می‎گردد و مقدار رطوبت (آب) و مرکبی که به روی سطح چاپی انتقال داده شده، بوسیله سیستم مرکب و رطوبت دهی جایگزین می‎شود.

   

  پلیت‎ها‎ افست خشک 

  در  پلیت‎ها‎ی خشک، از آب برای جداسازی نقاط غیرتصویری فرم و تصویری، استفاده نمی شود و خاصیت موادی که سطح پلیت را پوشش می‎دهد بشکلی است که تنها نقاط تصویری پلیت، مرکب مخصوص این نوع چاپ را بخود جذب می‎نماید.

  در این روش چاپ نه تنها روی کاغذ بلکه روی موادی که خاصیت جذب آب ندارند، مانند PVC ، نیز قابلیت اجرا دارد. تجهیزات چاپی مورد نیاز برای استفاده از این نوع پلیت‎ها‎ با پلیت‎ها‎ی افست معمولی تفاوت زیادی دارد.


 • تهیه و تنظیم توسط نَما نِما
  تماس : 09133025634
  انتشار مطلب در :